Koulukatu 18 33200 Tampere 040 665 2215

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:

VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUS
Tavoitteena on tehdä viestinnästä konkreettista, selkeää ja ymmärrettävää sekä oppia ymmärtämään ihmisten erilaisuutta ja rakentaa esimiesviestintä sitä hyödyntäen. 

ONGELMANRATKAISU
Opiskelija oppii tunnistamaan ja ratkaisemaan oman työympäristönsä päivittäisiä ongelmia systemaattisesti ja tehokkaasti. Hyvä ongelmanratkaisukyky on yksi menestyvän organisaation tuntomerkeistä. Tavoitteena on, että valmennettavia ohjataan itsenäisesti ratkomaan kokonaisvaltaisen tuotannon ongelmia käytännönläheisesti. Tämä opintojakso on osittain integroitu muihin valmennuskokonaisuuksiin. Oleellisena tavoitteena on parantaa itseohjautuvuutta etsimään oikeanlaisia menetelmiä kuhunkin ongelmatilanteeseen. Lisäksi tavoitteena on auttaa hahmottamaan kokonaiskuvia.

ESIMIESVALMENNUS
Tavoitteena on auttaa hahmottamaan ohjaaminen ja johtaminen osaksi omia työtehtäviä. Kun oma rooli ohjaajana ja/tai esimiehenä kirkastuu, mm. työntekijöihin tutustuminen, tavoitteiden asettaminen ja etenemisen seuranta, epäkohtiin puuttuminen ja palautteen antaminen ovat luontevia sekä itselle ja työyhteisölle. Lisäksi esimiesvalmennuksessa keskitytään tuotantoprosessien tavoitteelliseen johtamiseen. Tavoitteena on, että osallistujat ymmärtävät yrityksensä toimintaa ohjaavien tulosraportin ja budjetin sisältöä.

TUOTTAVUUS JA MUUTOSJOHTAMINEN
Tavoitteena on tuottavuuden kehittäminen ja parantaminen vahvasti kiristyneessä kilpailutilanteessa. Tuottavuuden parantaminen työn tekemisen, koneiden ja laitteiden käyttöasteen kasvattamisella sekä tuottamattoman työn poistamisella tilaus-, toimitus- ja valmistusprosesseista. 

TALOUDEN YMMÄRRYKSELLÄ KILPAILUKYVYN PARANTAMISEEN
Tavoitteena on parantaa työntekijöiden taloudellista ymmärrystä tuottavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta katsoen.

TYÖHYVINVOINTI
Työhyvinvoinnin valmennusprosessin tavoitteena on mm. ymmärtää, mistä tekijöistä työhyvinvointi, työkyky ja työtyytyväisyys muodostuvat sekä ymmärtää, miten työhyvinvointia ylläpidetään muutostilanteissa.

KOULUTUKSEN YHTEENVETO JA TULOSTEN ANALYSOINTI
Henkilökohtainen ohjaus ja valmennus koko koulutusprosessin ajan omien tarpeiden mukaan. Lopussa peilataan alussa tehdyn kyselyn tuloksia koulutuksen lopussa tehtyyn kyselyyn ja analysoidaan  tulokset niiden perusteella henkilökohtaisessa keskustelussa.

LISÄTIETOJA:
• Sami Pekonen
  toimitusjohtaja
  040 665 2215
  sami.pekonen(at)sasky.fi
  Aiko Academy Oy 

• Katja Salo-Anttila
  asiakkuuspäällikkö
  044 560 4736
  katja.salo-anttila(at)sasky.fi

» Lataa tästä esite (pdf -tiedosto)