Koulukatu 18
33200
Tampere

Kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyys

Ammattipätevyyden tarkoituksena on lisätä kuljettajien ammatillisia valmiuksia ja siten parantaa liikenteen ja kuljetusten turvallisuutta sekä kuljettajien edellytyksiä tehtäviensä hoitamiseen.

Kuorma- ja linja-auton kuljettamista koskeva lainsäädäntö edellyttää ammattimaisessa liikenteessä toimivalta kuljettajalta ammattipätevyyttä. Ammattipätevyys on vaadittu henkilöliikenteessä 10.9.2008 alkaen ja tavaraliikenteessä 10.9.2009 alkaen.

Perustason ammattipätevyyttä ei vaadita, jos linja-auton ajo-oikeus on alkanut ennen 10.9.2008 ja/tai kuorma-auton ajo-oikeus ennen 10.9.2009. Kuitenkin, jotta saa jatkaa laissa kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä tarkoitettuja kuljetuksia, on suoritettava laissa säädetty jatkokoulutus 5 vuoden kuluessa edellä mainitusta päivämäärästä.

Ammattipätevyys on voimassa 5 vuotta perustason ammattipätevyyden saavuttamisesta. Ammattipätevyyden voimassaoloa voi jatkaa 5 vuodeksi kerrallaan jatkokoulutuksella.

Jos ammattipätevyyttä ei ole pidetty voimassa jatkokoulutuksella, sen voi saattaa uudelleen voimaan osallistumalla jatkokoulutukseen.

Kuljettajan ammattipätevyyden hakeminen

Koulutuksen suorittamisen jälkeen on haettava joko erillistä ammattipätevyyskorttia tai erityisehtomerkintää (95) ajokorttiin. Molempia haetaan Ajovarman palvelupisteestä.

Hakemukseen liitteenä on oltava

• kaksi valokuvaa, jotka täyttävät passivalokuvan vaatimukset ja on digitoitavissa. Jos sinulla on voimassa oleva passi tai henkilökortti, et tarvitse uusia passikuvia. Et tarvitse kuvia myöskään, jos olet toimittanut valokuvat ajo- tai kuljettajakorttia tai taksinkuljettajan ajolupaa tai ADR-ajolupaa varten vuonna 2013 tai sen jälkeen

• perustason ammattipätevyyskoulutuksen suorittamisen jälkeen ensimmäistä korttia haettaessa todistus koulutuksen suorittamisesta tai kopio ammatillisesta tutkintotodistuksesta, jossa on merkintä mainitun koulutuksen suorittamisesta

• erillistä ammattipätevyyskorttia haettaessa lisäksi kopio ajokortista, jos kortti on myönnetty muualla kuin Suomessa.

Perustason ammattipätevyyden koulutus

Perustason ammattipätevyyskoulutuksessa annetaan opetusta kuljetusten kuljettajalle asettamista vaatimuksista, liikenneturvallisuuteen sekä kuljettajan ja kuljetusten turvallisuuteen vaikuttavista seikoista sekä hyvästä ammatin hoitamisesta ajoneuvoa kuljetettaessa ja muissa kuljettajan tehtävissä.

Perustason ammattipätevyyden saavuttamiseksi vaaditaan 280 tunnin perustason ammattipätevyyskoulutus. Koulutus voidaan antaa myös nopeutettuna, jolloin koulutuksen kesto on 140 tuntia.

Mikäli olet saavuttanut perustason ammattipätevyyden koulutuksen kautta ja haluat laajentaa ammattipätevyytesi koskemaan myös toista liikennelajia, sinun tulee suorittaa ammattipätevyyden laajennus. Ammattipätevyyden laajennuskoulutuksen kesto on 70 tuntia. Koulutus voidaan antaa myös nopeutettuna, jolloin koulutuksen kesto on 35 tuntia.

Ammattipätevyyden jatkokoulutus

Ammattipätevyyden ylläpitämiseksi ja täydentämiseksi sinulle annetaan jatkokoulutusta kuljettajan tehtävän kannalta keskeisissä oppiaineissa, jotka sisältyvät perustason ammattipätevyyskoulutukseen. 

Jatkokoulutus voidaan antaa jaksoissa. Jatkokoulutuksessa opetuksen kokonaismäärä on 35 tuntia. Opetus on annettava vähintään 7 tunnin jaksoissa. Kun opetus on annettu, koulutuskeskuksen on annettava siitä todistus. Jos opetus annetaan jaksoissa, koulutuskeskuksen on annettava siitä todistus kunkin jakson jälkeen. Jatkokoulutuksessa vähintään yhden jakson tulee olla opetusta turvallisen, taloudellisen ja ympäristöystävällisen ajotavan vahvistamiseksi.

Mikäli sinulla on ammattipätevyys sekä linja-auton että kuorma-auton ajo-oikeusluokkiin, voit ylläpitää ammattipätevyyden molempiin luokkiin suorittamalla kerran 35 tunnin jatkokoulutuksen 5 vuoden aikana. 

Lähde: trafi.fi