Niemen Tehtaat otti koulutusloikan uuteen aikaan (Pirkanmaa)

Kova ulkomainen kilpailu. Tarjous-tilaus-toimitusketjun nopeutuminen. Joustavuuden vaatimus. Niemen Tehtailla oltiin kiperän kysymyksen edessä: miten kotimainen huonekaluvalmistaja pärjäisi tulevaisuudessa? Miten nykyasiakasta palvellaan?

– Ymmärsimme, että menestyminen edellyttää koko henkilöstön osaamisen tason nostoa – myös ajattelutavan uudistamista entistä asiakaslähtöisemmäksi. Vanhoilla menetelmillä emme onnistuisi. Siitä se sitten lähti: yrityksen yli 120-vuotisen historian suurin koulutusprojekti ja myllerrys, kertoo toimitusjohtaja Panu Niemi.

Hän oli yhteydessä Saskyn aikuiskoulutuksesta vastaavaan Aiko Academy Oy:hyn, josta juontui yhteys Pirkanmaan ELY-keskukseen. Yhdessä laadittiin Tuottavuutta moniosaamisella TäsmäKoulutus-suunnitelma. Yhteishankintana toteutettu koulutus sisälsi taloutta, strategiaa, teknologiaa ja digitalisaatiota. Suurin osa koulutuksista toteutettiin viime vuonna, tälle keväälle jäi vielä tuotannon henkilöstön koulutusta ja robotiikkaa.

Uusiutuminen innostaa, ja on hienoa päästä toteuttamaan teoriaa heti käytännössä, sanovat Niemen Tehtailla tilaus-toimitusketjun Lean-koulutuksesta vastaava lähettämön esimies Helena Lehtimäki, budjetoinnin kehittämisestä vastaava talouspäällikkö Piia Välimaa ja 3D-tuotesuunnittelukoulutuksen organisoija tuotepäällikkö Tiina Murtonen. Toimitusjohtaja Panu Niemi lisää, että tärkeää oli saada ulkopuolelta koulutusta, omin voimin ei olisi saavutettu niin hyviä tuloksia.​​

– Taloudessa keskityttiin budjetointiin, se oli iso ja tärkeä koulutus. Osaamme nyt entistä paremmin seurata, mistä eurot yritykseen tulevat ja mihin ne menevät. Saimme myös strategiavalmennusta – ja ryhtiä johtoryhmän kokouksiin, Niemi kertoo.

– 3D-koulutuksen ansiosta saamme tuotesuunnitteluun lisää automaatiota ja tuoterakenteet siirtymään suoraan toiminnanohjausjärjestelmään ja lopulta CNC-ohjelmat työstökoneille. Tilaus-toimitusketjua tehostetaan. Tehtaalla otetaan käyttöön robotiikkaa. Myynnin puolella perustimme verkkokaupan ja saimme koulutusta asiakkuuden ymmärtämiseen ja hallintaan. Liiketoimintamallimme muuttui: ennen myimme jakelijoiden kautta, nyt myymme myös itse verkkokaupassa ja mallistoa, joka on eri kuin jakelijoilla.


Uusi 3D-suunnitteluohjelma helpottaa suunnittelutyötä ja tuotteiden räätälöintiä. Sen ansiosta saadaan automaattisesti niin tuoterakenteet kuin työstöohjelmatkin. Kolmiulotteisuuden äärellä tuotesuunnittelija Mikko Naskali.

Yritys 2.0 – osaavampi, avoimempi

Onkin helppo uskoa, kun Panu Niemi sanoo, että ”on tässä toimitusjohtajan tukka hulmunnut”.

– Meillä oli aikaisemmin melko ohut koulutuskulttuuri, ja siksi vallalla oli ehkä vähän epäileväinen suhtautuminen koulutuksen tarpeellisuuteen. Uskottiin, että meillä on jo tieto, jonka tarvitsemme. No… nyt näimme, että uuden tiedon avulla voi saavuttaa uusia asioita. Koulutuksesta on ollut suunnaton hyöty ja sillä on valtava merkitys yrityksen tulevaisuudelle. Meidän kaikkien osaamisen taso on noussut huimasti ja nousee edelleen.

Panu Niemi sanoo, että koulutusprojektin aikana myös avoimuus yrityksessä on lisääntynyt.

– Kyllä aiemminkin kerroin asioista, mutta en ehkä kaikille niin ymmärrettävällä tavalla. Tärkeäähän on, että jokainen tietää, miten yrityksellä menee, tunnistaa roolinsa osana kokonaisuutta ja ymmärtää, mitä asiakas odottaa.

Toimitusjohtaja Panu Niemi Niemen Tehtaiden tuotantotiloissa.
– Koulutuksen tie on nyt valitsemamme tie – lisää vaan! sanoo Niemen Tehtaiden toimitusjohtaja Panu Niemi.

Joustavaa koulutusta, kiitos!

Panu Niemi on tyytyväinen tuloksiin ja henkeen, jolla koulutukset järjestyivät ja toteutettiin – koronasta huolimatta.

– Pystyin välittämään tarpeemme ELY-keskukselle ja Aiko Academylle, ja ne sitoutuivat vahvasti muutoshankkeeseemme. Aikon rooli oli erittäin tärkeä koulutuksen organisoijana ja koordinoijana, eihän pienellä yrityksellä ole sellaiseen mahdollisuutta eikä resurssiakaan.

Niemi huomasi viime vuoden aikana, että koronan ja muutoksen vauhdin vuoksi koulutuksen joustavuus korostui entisestään.

– Jos koulutuspaketit ja -positiot rajataan kovin tiukasti, jo muutamassa kuukaudessa voidaan havaita, että tarve onkin muuttunut. Koulutustarpeiden tarkka ennakointi alkaa olla mahdotonta, joten yhä enemmän tarvitaan joustavuutta paketteihin ja mahdollisuutta selvitä muokkauksista vähällä byrokratialla.

Joustavuuden tarpeen allekirjoittaa myös Aiko Academyn toimitusjohtaja Urmas Tiits.

– Jos matkan varrella huomataan, että tilanne muuttuu, sisältöjä pitää voida räätälöidä ja kohdistaa täsmällisesti uuteen tarpeeseen – tai vaihtaa koulutusta. Se edellyttää, että koulutuksen järjestäjä tuntee asiakkaan tarpeet ja reagoi.

Hän korostaa, että koulutuksen organisoijalla on aito halu auttaa.

– Jotta koulutuskokonaisuus rakentuu asiakkaalle parhaalla mahdollisella tavalla, on paneuduttava asiakkaan tarpeisiin, tämän liiketoimintaan, sen haasteisiin ja näkymiin. On myös hyvä käydä avointa keskustelua ja vuoropuhelua sillä ajatuksella, mitkä valinnat parhaiten palvelevat yrityksen kokonaisuutta.

Tiits uskoo, että jos yrittäjä avaa omaa liiketoimintaansa, kertoo ajatuksistaan ja suunnitelmistaan, voidaan yhdessä miettiä, missä asioissa jonkin spesifin koulutuksen lisäksi yritystä pystytään auttamaan eteenpäin.

– Näin löydettäisiin ratkaisuja, joita yrittäjä ei arkensa keskellä ehdi perata, ja saataisiin paras hyöty irti.

Urmas Tiits Aiko Academysta.
Aiko Academyn toimitusjohtaja Urmas Tiits uskoo, että koulutuksen järjestäjät voisivat auttaa pk-yrityksiä yksittäistä koulutusta syvällisemminkin, kun keskustellaan avoimesti liiketoiminnan haasteista ja suunnitelmista ja katsotaan yhdessä kokonaisuutta.


​​​​Pirkanmaan ELY-keskuksen koulutusasiantuntija Urpo Salkoaho näkee Niemen Tehtaiden hankkeessa kaikki onnistuneen kehittämisen peruselementit.

– Niitä ovat johdon sitoutunut ja visionäärinen kehittämismissio, riittävän haastava mutta realistinen toteutussuunnitelma, kuunteleva ja parasta ratkaisua hakeva kumppani ja kaiken kruunaava analyyttinen kehittämisprojektin arviointi.

Teksti ja kuvat: Annikaisa Knuutila, Hybridiviestintä Effet Oy

*  *  *  *  *

TäsmäKoulutus tarjoaa yksilöllistä apua tilanteeseen, jossa yrityksen toiminta, työtehtävät tai käytetty teknologia muuttuvat. Samalla se vastaa yrityksen tulevaisuuden osaamishaasteisiin. Palvelussa työntekijät saavat työnantajan tarpeisiin räätälöityä ammatillista lisäkoulutusta, joka helpottaa uusien osaamisvaatimusten hallintaa.

Koulutus suunnitellaan ja toteutetaan yrityksen, ELY-keskuksen ja valitun kouluttajan yhteistyönä.

Tutustu lisää:

http://www.ely-keskus.fi/web/mee-ja-tee

Mee ja Tee -tunnus.