Esihenkilökoulutus

Koulutuksen sisältö

VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUS
Tavoitteena on tehdä viestinnästä konkreettista, selkeää ja ymmärrettävää sekä oppia ymmärtämään ihmisten erilaisuutta ja rakentaa esimiesviestintä sitä hyödyntäen.

ONGELMANRATKAISU
Opiskelija oppii tunnistamaan ja ratkaisemaan oman työympäristönsä päivittäisiä ongelmia systemaattisesti ja tehokkaasti. Hyvä ongelmanratkaisukyky on yksi menestyvän organisaation tuntomerkeistä. Tavoitteena on, että valmennettavia ohjataan itsenäisesti ratkomaan kokonaisvaltaisen tuotannon ongelmia käytännönläheisesti. Tämä opintojakso on osittain integroitu muihin valmennuskokonaisuuksiin. Oleellisena tavoitteena on parantaa itseohjautuvuutta etsimään oikeanlaisia menetelmiä kuhunkin ongelmatilanteeseen. Lisäksi tavoitteena on auttaa hahmottamaan kokonaiskuvia.

ESIHENKILÖVALMENNUS
Tavoitteena on auttaa hahmottamaan ohjaaminen ja johtaminen osaksi omia työtehtäviä. Kun oma rooli ohjaajana ja/tai esihenkilönä kirkastuu, mm. työntekijöihin tutustuminen, tavoitteiden asettaminen ja etenemisen seuranta, epäkohtiin puuttuminen ja palautteen antaminen ovat luontevia sekä itselle ja työyhteisölle. Lisäksi esihenkilövalmennuksessa keskitytään tuotantoprosessien tavoitteelliseen johtamiseen. Tavoitteena on, että osallistujat ymmärtävät yrityksensä toimintaa ohjaavien tulosraportin ja budjetin sisältöä.

TUOTTAVUUS JA MUUTOSJOHTAMINEN
Tavoitteena on tuottavuuden kehittäminen ja parantaminen vahvasti kiristyneessä kilpailutilanteessa. Tuottavuuden parantaminen työn tekemisen, koneiden ja laitteiden käyttöasteen kasvattamisella sekä tuottamattoman työn poistamisella tilaus-, toimitus- ja valmistusprosesseista.

TALOUDEN YMMÄRRYKSELLÄ KILPAILUKYVYN PARANTAMISEEN
Tavoitteena on parantaa työntekijöiden taloudellista ymmärrystä tuottavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta katsoen.

TYÖHYVINVOINTI
Työhyvinvoinnin valmennusprosessin tavoitteena on mm. ymmärtää, mistä tekijöistä työhyvinvointi, työkyky ja työtyytyväisyys muodostuvat sekä ymmärtää, miten työhyvinvointia ylläpidetään muutostilanteissa.

KOULUTUKSEN YHTEENVETO JA TULOSTEN ANALYSOINTI
Henkilökohtainen ohjaus ja valmennus koko koulutusprosessin ajan omien tarpeiden mukaan. Lopussa peilataan alussa tehdyn kyselyn tuloksia koulutuksen lopussa tehtyyn kyselyyn ja analysoidaan tulokset niiden perusteella henkilökohtaisessa keskustelussa.

LISÄTIETOJA:
• Urmas Tiits
Toimitusjohtaja, KTM
050 302 0795
urmas.tiits (at)sasky.fi

Aiko Academy tarjoaa ja järjestää aikuis­koulutusta, työvoima­koulutusta, kansainvälistä koulutusta, työelämä­palveluiden kehittämis­toimintaa sekä konsultointia yrityksille ja organisaatioille sekä yleisiin ajankohtaisiin että yrityskohtaisiin tarpeisiin. Aiko toimii tiiviissä yhteistyössä alueellisen ELY-keskuksen kanssa ja merkittävä osa koulutuksista on ELY-keskusten tukemia.