Sosiaali- ja terveysalan turvallisuusosaaja –koulutus 

Koulutus on suunnattu kaikille sosiaali- ja terveysalan tehtävissä työskenteleville. Koulutuksen tavoitteena on auttaa osallistujaa tunnistamaan työympäristön riskejä ja vaaratilanteita sekä antaa perusvalmiudet onnettomuustilanteessa toimimiseen. Ennakoimalla mahdolliset riskitilanteet varmistetaan asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuus sekä toiminnan häiriöttömyys.

Sosiaali- ja terveysalan turvallisuusosaaja -koulutus oli aiemmin Sosiaali- ja terveysalan turvakortti -koulutus. Se uudistettiin vuonna 2021. Uudistuksesta vastasivat Suomen Palopäällystöliitto (SPPL) ja  Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö yhteistyössä SPPL:n sosiaali- ja terveysalan turvallisuustoimikunnan kanssa.

 • Parkano, Ikaalinen, Hämeenkyrö, Huittinen, Kokemäki, Sastamala, Mänttä, Tampere

 • Koulutukset alkavat vain, mikäli ryhmäkoot ovat riittäviä (min. 10 henkilöä)

 • Kysy ryhmäkohtainen tarjous!

Sisältö:

Sisältää opetuksen, kurssimateriaalin, kokeen ja kortin.

 • Koulutuksen tavoitteet, turvallisuuskulttuuri ja turvallisuusjohtaminen 
 • Turvallisuuden kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla 
 • Turvallisuuteen liittyvät vastuut, velvollisuudet ja oikeudet 
  – Lainsäädännön mukainen ilmoitusvelvollisuus: vanhuspalvelulaki, sosiaalihuoltolaki, lastensuojelulaki ja pelastuslaki 
 • Vaarojen tunnistaminen ja arviointi 
  – Toiminnan turvallisuus
  – Henkilöturvallisuus
  – Toimitilojen ja ympäristön turvallisuus 
  – Paloturvallisuus
 • Toiminta uhka- ja onnettomuustilanteissa 
 • Toiminta uhka- ja onnettomuustilanteiden jälkeen 

Loppukoe ja koulutuksen päättäminen 

Koulutusajankohdat:

Kysy lisätietoja! Järjestämme koulutuksen joustavasti tarpeidenne mukaan!

Lisätiedot:

Koulutus kestää noin kahdeksan (8) tuntia eli yhden työpäivän. Koulutuspäivään voidaan liittää myös toiminnallisia harjoituksia ja tehtäviä kuten turvallisuuskävely, alkusammutusharjoitus, poistumis- tai suojautumisharjoitus sekä hätäensiapu (yrityskohtainen koulutus). 

Koulutuksen suoritettuasi saat osaamisestasi todistuksen (kortti), joka on voimassa viisi (5) vuotta. Osallistujan pätevyys kirjataan Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) turvallisuuskorttirekisteriin. Sosiaali- ja terveysalan turvakortti toimitetaan mahdollisimman pian (noin 2–4 viikkoa) koulutuksen jälkeen. Tarvittaessa osallistujalle laaditaan väliaikainen todistus, joka on voimassa yhden (1) kuukauden ajan. 

Koulutuksista vastaa pelastusalan asiantuntija, jolla on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) ja Suomen Palopäällystöliiton (SPPL) myöntämä kurssinjohtajapätevyys.

Ilmoittautuminen:

Huomiothan, että ilmoittautumiset koulutukseen ovat sitovia. Mahdolliset peruutukset tulee tehdä viisi (5) päivää ennen koulutuksen alkua. Peruuttamattomasta koulutuspaikkavarauksesta perimme täyden hinnan.