Sosiaali- ja terveysalan turvallisuusosaaja –koulutus 

Sosiaali- ja terveysalan turvallisuusosaaja -koulutus oli aiemmin Sosiaali- ja terveysalan turvakortti -koulutus. Se uudistettiin vuonna 2021. Uudistuksesta vastasivat Suomen Palopäällystöliitto (SPPL) ja  Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö yhteistyössä SPPL:n sosiaali- ja terveysalan turvallisuustoimikunnan kanssa.

 • 8 h

 • Parkano, Ikaalinen, Hämeenkyrö, Huittinen, Kokemäki, Sastamala, Mänttä, Tampere

 • Suomi

 • Kysy ryhmäkohtainen tarjous!

Sisältö:

 1. Koulutuksen tavoitteet, turvallisuuskulttuuri ja turvallisuusjohtaminen 
 2. Turvallisuuden kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla 
 3. Turvallisuuteen liittyvät vastuut, velvollisuudet ja oikeudet 
  – Lainsäädännön mukainen ilmoitusvelvollisuus: vanhuspalvelulaki, sosiaalihuoltolaki, lastensuojelulaki ja pelastuslaki 
 4. Vaarojen tunnistaminen ja arviointi 
  – Toiminnan turvallisuus
  – Henkilöturvallisuus
  – Toimitilojen ja ympäristön turvallisuus 
  – Paloturvallisuus
 5. Toiminta uhka- ja onnettomuustilanteissa 
 6. Toiminta uhka- ja onnettomuustilanteiden jälkeen 
 7. Loppukoe ja koulutuksen päättäminen 

Kenelle?

Koulutus on suunnattu kaikille sosiaali- ja terveysalan tehtävissä työskenteleville. Koulutuksen tavoitteena on auttaa osallistujaa tunnistamaan työympäristön riskejä ja vaaratilanteita sekä antaa perusvalmiudet onnettomuustilanteessa toimimiseen. Ennakoimalla mahdolliset riskitilanteet varmistetaan asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuus sekä toiminnan häiriöttömyys.

Lisätiedot:

Pätevyyden myöntäminen

Koulutuksen suoritettuasi saat osaamisestasi todistuksen (kortti), joka on voimassa viisi (5) vuotta. Osallistujan pätevyys kirjataan Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) turvallisuuskorttirekisteriin. Sosiaali- ja terveysalan turvakortti toimitetaan mahdollisimman pian (noin 2–4 viikkoa) koulutuksen jälkeen. Tarvittaessa osallistujalle laaditaan väliaikainen todistus, joka on voimassa yhden (1) kuukauden ajan. 

Koulutuksista vastaa pelastusalan asiantuntija, jolla on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) ja Suomen Palopäällystöliiton (SPPL) myöntämä kurssinjohtajapätevyys.

Koulutusohjelmat
 1. Lähikoulutus: Osallistut läsnä kasvokkain tapahtuvaan opetukseen. Koulutus kestää noin kahdeksan (8) tuntia eli yhden työpäivän. 
 2. Yhdistelmäkoulutus: hybridikoulutus koostuu osallistujan itsenäisesti suoritettavasta verkkokurssista (3h) ja lähikoulutuksena tapahtuvasta käytännön osasta (4h). Verkkokurssi koostuu viidestä (5) aihekokonaisuudesta ja niihin liittyvistä tehtävistä. Osallistuja voi tehdä verkkokurssin yhdellä suorituskerralla tai jakaa sen useampaan suorituskertaan. Verkkokurssin hyväksytty suoritus on edellytys lähikoulutusosaan osallistumiselle. Lähikoulutus tulee toteuttaa kolmen (3) kuukauden sisällä verkkokurssin suorittamisesta. Lähikoulutusosa (4h) koostuu vaarojen tunnistamisen ja arvioinnin tehtävästä (1h), rastiratatyöskentelystä, vaihtoehtoisesta harjoitustehtävästä (turvallisuuskävely, alkusammutus, poistumisharjoitus, hätäensiapu) ja kurssikokeesta.
Koulutuskieli

Kurssien koulutuskieli on suomi, ellei kurssi-ilmoituksessa toisin mainita.

Ilmoittautuminen ja peruutus

Huomiothan, että ilmoittautumiset koulutukseen ovat sitovia. Mahdolliset peruutukset tulee tehdä viimeistään viisi (5) päivää ennen koulutuksen alkua. Peruuttamattomasta koulutuspaikkavarauksesta perimme täyden hinnan.  

Kysy lisätietoja tilauskoulutuksista! Järjestämme koulutuksia joustavasti tarpeidenne mukaan.