SPR Hätäensiapukurssi 8 t® verkkokoulutus

Suorita SPR hätäensiapukurssi 8 t® nyt verkkokoulutuksena!

Kurssilla käydään läpi kattavasti hätäensiavun aiheita. Tavoitteena on oppia ensiaputaitoja vaativissa tilanteissa toimimiseen.

Kurssi sisältää myös sähköalan ensiapukoulutuksen aiheet sähkötyöturvallisuusstandardin SFS6002 mukaisesti. 

Koulutuksen voit suorittaa suomeksi, englanniksi tai ruotsiksi.

 • 8 h

 • verkkokoulutus

 • 95 € + alv 24 % / osallistuja

Sisältö:

 • Toiminta auttamistilanteessa
 • Tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu
 • Painelu-puhalluselvytys 
 • Sydäniskurin (defibrillaattori) käyttö 
 • Tukehtuvan henkilön ensiapu
 • Suuren verenvuodon tyrehdyttäminen 
 • Verenkierron häiriötila (sokki) 
 • Tavallisimpien sairauskohtausten ensiapu
 • Tyypillisimpien haavojen ja palovammojen ensiapu
 • Tapaturmien ennaltaehkäisy
 • Terveyden edistäminen
 • Henkinen ensiapu
 • Valmius ja varautuminen

Lisätiedot:

Osallistuminen:
 • Kurssille osallistuminen ei edellytä aiempaa ensiapukoulutusta. SPR Hätäensiapukurssi 8 t ® verkkokoulutus on itsenäisesti verkko-oppimisalustalla suoritettava ensiapukurssi. Koulutuksen voi aloittaa ja suorittaa omaan tahtiin. Verkkokoulutus sisältää runsaasti erilaisia pohdintatehtäviä ja ohjeet itsenäiseen ensiaputaitojen harjoitteluun.
 • Huomiothan, että ilmoittautumiset koulutukseen ovat sitovia.
Mobiilikortti:
 • Suorituksesta saat valtakunnallisesti hyväksytyn mobiilikortin. Ensiapukortin myöntäminen edellyttää, että loppukoe ja harjoitukset on suoritettu hyväksytysti.
 • SPR Hätäensiapukurssi 8 t® –todistus on voimassa 3 vuotta ja sillä voi jatkaa yhden kerran SPR Ensiapukurssi EA 1® tai SPR Ensiapukurssi EA 2® voimassaoloaikaa kolmeksi vuodeksi eteenpäin. 
Suomen Punaisen Ristin koulutusohjelmat:
 • Koulutukset ovat Punaisen Ristin koulutusohjelmien mukaisia sertifioituja ensiapukursseja. Punaisen Ristin ensiapukurssien sisällöt perustuvat kansainvälisiin ja kansallisiin ensiapu- ja elvytysohjeisiin, laajan asiantuntijaverkoston asiantuntemukseen sekä kokemuksellisen oppimisen periaatteisiin.
 • SPR Hätäensiapukurssi 8 t® verkkokoulutus täyttää Sähköturvallisuusstandardin SFS 6002 asettamat vaatimukset sähkötyöntekijöiden ensiapukoulutuksesta.

Tulevat koulutukset

Verkkokoulutus

Suorita SPR Hätäensiapukurssi 8 t ® , verkkokoulutus omaan tahtiin itselle sopivana aikana. Koulutuksen voi keskeyttää koska vaan ja jatkaa myöhemmin. Ilmoita lisätietokentässä koulutuskieli: suomi, ruotsi tai englanti.

Mikä Aiko on?

Aiko Academy tarjoaa ja järjestää aikuis­koulutusta, työvoima­koulutusta, kansainvälistä koulutusta, työelämä­palveluiden kehittämis­toimintaa sekä konsultointia yrityksille ja organisaatioille sekä yleisiin ajankohtaisiin että yrityskohtaisiin tarpeisiin. Aiko toimii tiiviissä yhteistyössä alueellisen ELY-keskuksen kanssa ja merkittävä osa koulutuksista on ELY-keskusten tukemia.