Tietosuojaseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

Henkilörekisteriä pitävän yrityksen yhteystiedot
Aiko Academy Oy (jäljempänä Aiko Academy)
Koulukatu 18, 33100 Tampere

Vastuuhenkilö:
Urmas Tiits
0503020795
urmas.tiits@sasky.fi


2. REKISTERÖIDYT

Aiko Academy Oy tallentaa tietoja seuraavista henkilöryhmistä

 • Asiakkaat
 • Koulutuksiin osallistujat
 • Potentiaaliset asiakkaat
 • Verkkosivuston käyttäjät
 • Yritysten yhteyshenkilöt

Aiko Academy Oy käsittelee vain yritysten väliseen kommunikointiin, myyntiin, markkinointiin ja yhteydenpitoon tarkoitettuja henkilö- ja yhteystietoja.


3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

Asiakkaat

Käsittelyn tarkoitus: Asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen ja asiakassuhteen ylläpito.

Käsittelyperuste: Rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Koulutuksiin osallistujat

Käsittelyn tarkoitus: Koulutuksiin ilmoittautumisten hallinta, koulutuksiin ja niiden järjestämiseen liittyvä viestintä.

Käsittelyperuste: Rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Potentiaaliset asiakkaat ja verkkosivuston käyttäjät

Käsittelyn tarkoitus: Verkkosivuston kautta tulevat yhteydenottopyynnöt, uutiskirjetilaukset ja asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen.

Käsittelyperuste: Rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Yritysten yhteyshenkilöt

Käsittelyn tarkoitus: Aiko Academyn palveluiden tarjoaminen, yhteydenotot yrityksiin, suoramarkkinointi, etämyynti, tilastointi.

Käsittelyperuste: Rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

4. REKISTERIIN TALLENNETTAVAT TIEDOT

Rekisteriin voidaan tallentaa mm. seuraavia henkilötietoja:

 • Nimi
 • Titteli / rooli
 • Yritys / organisaatio
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • IP-osoite

Henkilötietoja käytetään palvelumme tuottamisessa mm. seuraavia tarkoituksia varten:

 • Asiakkaille tapahtuva tiedottaminen
 • Asiakkaille palvelussa tapahtuva kohdennettu markkinointi
 • Asiakassuhteiden ylläpito
 • Asiakassuhteisiin liittyvä tiedonvaihto
 • Etämyynti
 • Suoramarkkinointi
 • Tehtyjen myyntitoimenpiteiden tilastointi ja analysointi


5. KÄSITTELYN KESTO

Henkilötietoja käsitellään niin kauan, kun se asiakkaan kanssa tehtävien transaktioiden tai asiakaspalvelun vuoksi on tarpeellista. Tämän jälkeen tietojen käsittely määräytyy sen mukaan, liittyykö tietojen säilyttämiseen jonkin muun kuin tietosuojalainsäädännön mukainen säilytysvelvoite.

Yritysten yhteyshenkilöiden tietoja käsitellään ja säilytetään niin kauan, kun ne todetaan vanhentuneiksi tai virheelliseksi, jonka jälkeen ne joko päivitetään tai poistetaan. Tarpeettomat ja käyttämättömät henkilötiedot poistetaan säännöllisesti 12 kuukauden välein.

Merkitsemme tiedot rekisteriin sellaisina kuin saamme ne rekisteröidyltä itseltään tai tietolähteenä toimivista rekistereistä. Tietoja päivitetään sen mukaan, mitä rekisteröity itse ilmoittaa rekisterinpitäjälle tai tietolähteenä käytettävässä yritystietorekisterissä päivittyy.

Markkinointirekisteristämme voit poistua milloin tahansa sähköposteissa olevan poistumislinkin kautta. Poistamme tarpeettomat henkilötiedot kuuden (6) kuukauden välein.

6. OIKEUTESI

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.

Suoramarkkinointikielto

Sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää meitä käyttämästä tietojasi suoramarkkinointiin.

Teemme verkkomarkkinointia ja -mainontaa mm. Googlen ja Facebookin palveluiden avulla. Nämä yhtiöt eivät kuitenkaan koskaan saa meiltä henkilötietojasi eikä kyse ole suoramarkkinoinnista. Verkkomarkkinointi perustuu selaimesi keräämiin evästeisiin, joista on kerrottu tarkemmin kohdassa Evästeet.

Poisto-oikeus

Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan tietojasi mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, kts. tarkemmat yhteystiedot täältä.

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että henkilötietojasi käsitellessämme rikomme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä (ohjeet valituksen tekemiseen).

Huomaathan kuitenkin, että voidaksemme varmistua henkilöllisyydestäsi pyytäessäsi tietojesi poistoa tai tarkistusta, joudumme varmistamaan henkilöllisyytesi väärinkäytösten ehkäisemiseksi.


7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIEDONLÄHTEET

Potentiaalisten asiakkaiden tiedot saadaan suostumuksella häneltä itseltään verkkosivustovierailun yhteydessä tai muun henkilökohtaisen tai digitaalisen vuorovaikutuksen yhteydessä. Keräämme lisäksi henkilötietoja rekisteröidyiltä itseltään sekä rekisterinpitäjän järjestelmistä palvelujen käytön ja tuottamisen yhteydessä.

Tämän lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden rekistereistä, Suomen Asiakastiedon rekisteristä sekä muista vastaavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä ja tietolähteistä.


8. TIETOJEN LUOVUTUKSET

Aiko Academy ei luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille lukuun ottamatta sen säännöllisesti käyttämiä ja hyväksymiä alihankkijoita, joille tietojen luovuttaminen on tarpeen palvelun tuottamiseksi.

Tietojen omistus ei siirry missään tilanteessa rekisterinpitäjältä kolmannelle osapuolelle. 

Aiko Academy käyttää seuraavia säännönmukaisia tietojen käsittelijöitä, joiden osalta se on huolehtinut vähintään eurooppalaisen tietosuojalainsäädännön kriteereiden mukaisista käytännöistä henkilötietojen käsittelyä koskien:

 • Seravo Oy
 • Harva Marketing Oy
 • MailChimp (SCC)
 • Google
 • Facebook (SCC)
 • LinkedIn (SCC)

9. TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE

Silloin kun tämä on mahdollista, olemme valinneet tietojen säilytyspaikaksi Euroopassa sijaitsevat palvelimet tai palvelinkeskukset. Jotkin edellä mainituista palveluntarjoajista saattavat tarjota palveluaan tai varmuuskopioida palveluidensa tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin.

Tiedot varmuuskopioidaan, jotta tietosi olisivat turvassa myös tilanteissa, joissa palvelun käyttö keskeytyy, pääsy siihen estyy tai palveluntarjoajalla on teknisiä ongelmia palvelinten tai verkkoyhteyksien kanssa. EU/ETA-alueen ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa sovelletaan Standard Contract Clause (SCC) -käytäntöjä, jonka lisäksi arvioimme aina tapauskohtaisesti henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietoturvariskit.

10. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötietojen asianmukainen käsittely on meille tärkeää ja haluamme toimia tietoturvalainsäädännön mukaisesti. Käytämme seuraavia suojatoimia tietojesi turvallisuuden varmistamiseksi.

 • Järjestelmiimme pääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmät on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.
 • Järjestelmiimme tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain rekisterinpitäjän työntekijät ja hyväksyttyjen alihankkijoiden työntekijät, joilla on työtehtäviensä vuoksi tarve päästä käsiksi tietoihin.
 • Rekistereiden käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin.
 • Rekisterit sijaitsevat pilvipalveluissa ja fyysisesti tiloissa, joihin pääsy on asiattomilta estetty.
 • Rekistereiden sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.
 • Rekistereistä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.

11. EVÄSTEET

Aiko Academyn verkkosivusto käyttää evästeitä. Sivustomme lähettää käyttämällesi selaimelle evästeen, joka on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu tietokoneen kovalevylle. Käytössä on sekä väliaikaisia istuntokohtaisia evästeitä, jotka selain poistaa, kun suljet käyttämäsi internetselaimen, että pysyviä evästeitä, jotka tallentuvat tietokoneen kovalevylle. Evästeiden avulla voimme tunnistaa selaimesi ja käyttää näin saamaamme tietoa esimerkiksi sivustollamme vierailevien kävijöiden laskemiseen sekä sivustomme käytön analysointiin, kuten tilastolliseen seurantaan sekä lisäksi palveluidemme ja tuotteidemme tarjoamiseen sinulle sen perusteella, mitä olet aiemmin sivustollamme selannut. Evästeet antavat meille mahdollisuuden tarkastella ja seurata käyttäjiemme mielenkiinnon kohteita ja kehittää siten verkkosivujamme, kuten tietojen löydettävyyttä jne.

Sinulta kysytään ensimmäisen vierailun aikana lupaa evästeiden käyttöön, ja voit itse määritellä mihin evästeisiin annat suostumuksen. Voit halutessasi muokata asetuksia milloin tahansa tai poistaa evästeet käytöstä. 

Evästeasetukset

Huomaathan, että evästeiden käytön kieltäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palveluidemme toimintaan ja estää joidenkin toimintojen käyttämisen.

Mainontaevästeet auttavat meitä valitsemaan sinulle parhaiten sopivat ja mielenkiintoisimmat mainokset, tuotteet ja esimerkiksi hakutulokset. Evästeiden tarkoitus on myös estää samojen mainoksien toistuva näyttäminen. Jotkin kolmannen osapuolen palvelut saattavat myös käyttää evästeitä tai verkkojäljitteitä (1 pikselin kuvatiedosto), jotta näet mieleisiäsi mainoksia, kun vierailet eri sivustoilla. Evästeiden ja verkkojäljitteiden avulla kerätyt tiedot eivät kerro meille tai kolmansille osapuolille mitään henkilökohtaisia tietoja, kuten nimeäsi tai yhteystietojasi.

Sivustolla saatetaan lisäksi käyttää tekniikkaa, jolla mitataan mainosten tehoa. Tätä varten verkkosivustollemme on sijoitettu jäljite, joka on yhden pikselin kokoinen, jonka avulla verkkosivustollamme kerätään nimettömiä tietoja. Saatuaan nimetöntä tietoa käyttäjän käynneistä Aiko Academyn verkkosivustolla ja muilla verkkosivuilla mainostajat voivat suunnitella mainoksia tuotteista ja palveluista, jotka mahdollisesti kiinnostavat käyttäjää.

Lisätietoja selainkäyttöön perustuvasta mainonnan kohdentamisesta saa Your Online Choices –sivustolta.